solregn

Birken låtelag - Nytt lag?

Etter gode framstøt frå Astrid Sulheim så samla Even Røhjell og eg ein god bøling med spelemenn på Lillehammer våren 2018. Tanken er på sikt å starte eit lag. Meir enn 25 aktuelle felespelarar bur påLillehammer og omegn. Spennande.

9. birken låtelag