solregn

Klangen av Gjendine

Gjendine Slålien sin musikk gjennom 130 år. 15. og 16. februar var andre Folkrekruttsamling, på Otta. Mari Midtli står i sentrum for Folkrekrutt og Vegar Vårdal er musikalsk ansvarleg i år. Flott tiltak og gjennomføring. Må si det er inspirerande å ha unge talent som let torader døgnet rundt. Oss let mykje på valsen Gjendejenta samt eindel tema frå fellesnummer til forestillinga på Rudi gard i april. 

48.

47PNG